O nás

Realitní kancelář BENO REALITY se specializuje na tyto regiony:

-       JIŽNÍ ČECHY

-       STŘEDNÍ ČECHY

-       PRAHA

 

Dr. Ľudovít Beňo  

- certifikovaný realitní makléř (vzdělávací agentura Gaudens)

- certifikovaný realitní makléř (Asociace realitních kanceláří České republiky)

 

Absolvent dalších kurzů:  

- Realitní akademie - Právo a nemovitosti v realitní praxi  (vzdělávací agentura Gaudens)

- Prodej nemovitostí v exekuci a v insolvenci (Asociace realitních kanceláří České republiky)

- Daňové aktuality pro rok 2017 (Asociace realitních kanceláří České republiky)

 

 

 

Etický kodex realitního makléře realitní kanceláře BENO REALITY:

1) Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně,  v souladu s dobrými  mravy a platnými právními normami České republiky.

2) Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

3) Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

4) Realitní makléř nesmí bez  souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5) Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení

6) Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7) Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny  (osob blízkých), či vlastní firmy,  pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

8) Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

9) Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu a tím i svoji osobnost.

10) Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

 

 

 

Najdi domov

Zadejte město nebo ulici:

Volejte kdykoli 704 190 210